Stichting vrienden van de Driesprong

Stichting Vrienden van de Driesprong

De Stichting Vrienden van de Driesprong is in 1996 opgericht door het toenmalige bestuur van de R.K. Parochie de Goede Herder te Wassenaar met als statutair doel: het geven van adviezen aan het parochiebestuur en het verwerven van fondsen ten behoeve van het instandhouden van het kerkgebouw en omgeving (het kerkebos).

De naam van de stichting verwijst naar de vroegere boerderij en het omringende terrein gelegen aan de driesprong waar de Stoeplaan en de van der Oudermeulenlaan bij elkaar komen. Op dat terrein is de kerk gebouwd.

Met de oprichting van de Stichting Vrienden van de Driesprong heeft het parochiebestuur zich willen verzekeren van een afzonderlijke en onafhankelijke instelling die zich volledig inzet voor het behoud op langere termijn van het kerkgebouw en omgeving.

De grote architectonische en cultuurhistorische waarde van het kerkgebouw werd in 2002 officieel erkend met de toekenning van de status van Rijksmonument.

Het project Vita Mariae is inmiddels gereed, alle acht schilderijen zijn opgeleverd, Judith Lansink heeft ook een nieuwe website: www.vitamariae.nl, op deze site kan men uitgebreid informatie vinden over het laatste project van Stichting vrienden van de Driesprong.

HET BESTUUR

dr. W. F. Tordoir, voorzitter

mr. M-J. H. Tiemstra-van Berckel, secretaris/penningmeester

mevr. J.C. Gubbels-Hamer

COMITÉ VAN AANBEVELING

prof. dr. A.P.L. Bodar

mr. H. van den Broek

prof. dr. E.J.J.M. Kimman S.J.

dr. H.O.C.R. Ruding

BELONINGSBELEID

De bestuursleden en de leden van het Comité van aanbeveling ontvangen geen honorarium, noch een persoonlijke onkostenvergoeding.

RSIN/fiscaal nummer: 8055 17 078

De Goede Herder kerk

De Goede Herder kerk Stoeplaan 2 2243 CZ Wassenaar